PSP im. J.Pawła II w Szczedrzyku

e-mail: info@pspszczedrzyk.ozimek.pl
www: pspszczedrzyk.ozimek.pl/
Data wydruku: 2018-06-19 10:24:22

Patron szkoły

JAN PAWEŁ II - Nasz Patron