Galeria plastyczna im. K. Gryc

 

Z życia szkoły

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

news

30 września 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczedrzyku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Były one poprzedzone ciekawą kampanią wyborczą, która miała wyłonić spośród kandydatów osoby kreatywne, odpowiedzialne, gotowe do reprezentowania całej społeczności uczniowskiej. Kandydaci do samorządu przygotowali oryginalne plakaty, na których przedstawili swoje przedwyborcze obietnice. Propozycje kandydatów zawierały m.in. więcej rozgrywek sportowych, konkursów szkolnych oraz dni bez pytania i zadań domowych. Lokal wyborczy, który umiejscowiono w świetlicy szkolnej został przygotowany przez zeszłorocznych samorządowców oraz ich opiekuna.

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała szkolna komisja wyborcza, w skład której weszli uczniowie: z klas VII i VIII oraz ubiegłoroczny opiekun SU. Każdy uczeń mógł oddać jeden głos na wybranego kandydata do Samorządu. Po przeliczeniu wszystkich głosów wyłoniono nową Radę Samorządu Uczniowskiego, która będzie nie tylko reprezentować interesy uczniów, ale także będzie uczestniczyć w realizowaniu wielu zadań szkoły. Wraz z wyborami do Samorządu Uczniowskiego uczniowie szkoły dokonali również wyboru nowych Opiekunów SU oraz Rzecznika Praw Ucznia. To była pierwsza poważna lekcja demokracji. Wybory odbyły się na takich samych zasadach jak wybory do samorządów lokalnych czy do Sejmu. Rządziły się trzema podstawowymi zasadami. Były wolne, równe i tajne.

Ewa Staniszewska

foto_7foto_6foto_5foto_4foto_3foto_2foto_1
  • Data aktualizacji: 2020-05-21 18:29
  • |
  • Licznik odwiedzin: 913 630