„Op@lskie dla podstawówek – zdalne nauczanie zbliża”

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych, niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez wyposażenie szkół podstawowych województwa opolskiego w niezbędne narzędzia do pracy zdalnej, wynikającej z sytuacji epidemiologicznej w kraju, spowodowanej rozprzestrzenianiem się choroby COVID – 19. Pośrednio wsparciem objętych zostanie 68.480 uczniów uczęszczających do szkół województwa opolskiego z terenu województwa opolskiego oraz 11.046 nauczycieli, w tym 9.004 nauczycieli, dla których szkoły podstawowe są pierwszym miejscem zatrudnienia.

Analiza potrzeb, przeprowadzona w oparciu o diagnozy potrzeb przedłożone i zatwierdzone przez organy prowadzące szkoły, wykazała pilną konieczność wsparcia w nowoczesny sprzęt komputerowy.

„Kreatywna opolszczyzna”

Program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej.

Projekt realizowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w 110 szkołach podstawowych z Aglomeracji Opolskiej (24 szkoły z Opola i 86 spoza miasta). W ramach projektu uczniowie będą doskonalić Technologie Informacyjno – Komunikacyjne i poszerzać wiadomości dotyczące tej dziedziny.

Dzięki udziałowi w tym przedsięwzięciu uczniowie będą mieli szansę wyjazdu do miejsc edukacji bezpośredniej, poszerzenia wiadomości w zakresie kompetencji kluczowych oraz współzawodnictwa w konkursach przedmiotowych. Szkoła natomiast zyska dodatkowe wyposażenie pracowni informatycznej.

 „Owoce w szkole”

Program ma za zadanie przyczynić się do zmiany nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w codziennej diecie.

„Szklanka mleka”

Celem programu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. W ramach programu dzieci i uczniowie spożywają mleko białe i mleko smakowe o różnej zawartości tłuszczu

Licznik odwiedzin

 do góry