Umiem pływać

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych w całej Polsce, a jego głównym celem jest aktywizacja fizyczna dzieci szkolnych, nabycie podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka wad postawy oraz nadwagi i otyłości.

 

Zajęcia wychowania fizycznego z elementami gimnastyki korekcyjnej

Zapewnienie uczniom dodatkowych zajęć z wychowania fizycznego, zachęcanie uczniów do aktywności ruchowej, wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów

Laboratoria przyszłości

To największy program edukacyjno-technologiczny skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

 

Być jak Ignacy

Celem programu jest popularyzacja wiedzy na temat polskich naukowców, ich dokonań i wynalazków, kształtowanie postaw patriotycznych oraz promowanie działań edukacyjnych opartych na aktywnym doświadczaniu, obserwowaniu, tworzeniu sytuacji bliskich naukowym dziedzinom nauki.

 

Posiłek w szkole i w domu

Celem programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży ciepłego posiłku w szkole.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Głównym celem programu jest rozwój czytelnictwa w Polsce, wzmocnienie roli bibliotek, wyrównywanie szans poprzez podniesienie kompetencji czytelniczych w społeczeństwie.

Poznaj Polskę

„Poznaj Polskę” to flagowy program Ministra Edukacji i Nauki, w ramach, którego szkoły mogą otrzymać dofinansowanie na wyjazdy edukacyjne. Wycieczki umożliwiają dzieciom i młodzieży poznawanie Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

 

Mały Opolanin

Moja Mała Ojczyzna

Jest to inicjatywa, której celem jest przybliżenie specyfiki Opola i regionu, zapoznanie dzieci z symboliką, kulturą, historią oraz genealogią miasta. Dzieci poznają zabytki miasta, jego osobliwości i wielokulturowość, ciekawostki z życia dawnych Opolan, piosenki i legendy związane z miastem.

 

 

Ciekawi ludzie, ciekawe miejsca

Program ma na celu przybliżenie i głębsze poznanie najbliższej okolicy, jej historii, ciekawych ludzi, pasjonatów.

 

Aktywna Tablica

Program umożliwiający doposażenie szkoły w monitory interaktywne.

Twoje dane – twoja sprawa

Podstawowym celem Programu jest upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych wśród uczniów i nauczycieli, aby świadomie korzystali z praw gwarantowanych przez RODO, co jest istotne w dobie gwałtownego rozwoju nowych technologii.

 

Środy z profilaktyką

  • Woda życie, zdrowie i uroda.
  • Dzień walki z cukrzycą
  • Dieta na poprawę nastroju
  • Depresja więcej niż smutek
  • Światowy Dzień Serca - 25 września

 

Warsztaty Żywieniowe

Owoce i warzywa w szkole

Celem programów jest kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych u dzieci.

 

Blend – a –med. Oral - B

Program edukacji stomatologicznej Instytutu Blend-a-med Oral-B polega na wsparciu edukacji prozdrowotnej dzieci w wieku wczesnoszkolnym w obszarze higieny jamy ustnej

 

 

Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna

Celem konkursu jest zainteresowanie młodych ludzi tematyką poszukiwań genealogicznych i archiwalnych, ale również kulturą i historią społeczności lokalnej, regionalnej, narodu i państwa. Ważnym aspektem inicjatywy jest także uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzebę kultywowania pamięci oraz szacunku dla przeszłości. Projekt wspiera kształtowanie tożsamości narodowej i wzmacnia budowanie relacji rodzinnych.

 

My Polacy o polskości Śląska

Program omawiający wydarzenia i miejsca związane z historią Śląska od średniowiecza do czasów współczesnych, a całość materiału jest dostosowana do obowiązującego programu nauczania.

 

Do Hymnu

Zachęcenie dzieci i młodzieży do wspólnego przeżywania Narodowego Święta Niepodległości oraz kształtowanie szacunku wobec polskich symboli narodowych. 

 

Szkoła Pamięta

Akcja polega na upamiętnianiu ważnych rocznic, wydarzeń i postaci historycznych oraz dzieleniu się informacjami o zrealizowanych przedsięwzięciach w mediach społecznościowych. Ważne, aby akcje oznaczać: #SzkołaPamięta.

 

Sprzątamy dla Polski

Głównym celem przedsięwzięcia jest walka z zanieczyszczeniami w lasach, parkach, skwerach i innych terenach zielonych.

  

Eko – szkoła

Idea projektu opiera się na promowaniu postaw proekologicznych, a tym samym poprawie stanu środowiska naturalnego.

 

Czyste powietrze wokół nas

Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.

 

Moje dziecko idzie do szkoły

Celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci oraz ich przekonanie o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych zarówno w domu, jak i w środowisku szkolnym.

Realizacja programu sprzyjała integracji środowiska rodzinnego i przedszkolnego. Stwierdzono jednoznacznie, że program „Moje dziecko idzie do szkoły” w pełni wpisuje się w podstawę programową wychowania przedszkolnego, a realizacja programu wniosła wiele pozytywnych efektów w rozwój dzieci.

 

Akademia Bezpiecznego Puchatka

To ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. 

 

Bezpieczne wakacje

Program ma na celu edukację dzieci w zakresie bezpiecznego spędzania wolnego czasu w czasie wakacji letnich. Kształtuje odpowiedzialne zachowania i utrwala znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Licznik odwiedzin

 do góry