Realizowany projekt Mamy Rady Na Odpady nie zwalnia tempa. Po wczorajszych warsztatach dzisiaj prowadzimy sprzątanie Aglomeracji Opolskiej w Szczedrzyku w Gmina Ozimek. Do akcji z wielkim zaangażowaniem włączyła się @Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szczedrzyku

Zadanie jest finansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020w ramach: Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ze środków budżetu Województwa Opolskiego.

Pierwszoklasiści wraz ze swoimi kolegami z klas starszych wzięli udział u Ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata. Najmłodsze klasy wybrały się do pobliskiego lasu, aby pozbierać wyrzucone tam śmieci. Jak widać nie tylko śmieci przyciągnęły uwagę uczniów, ale także dary jesieni.

News
News
Galeria

Licznik odwiedzin

 do góry