Msza Święta w kościele parafialnym w Szczedrzyku rozpoczęła inaugurację roku szkolnego 2023/24 w naszej szkole. Do licznie zgromadzonych uczniów, rodziców oraz grona pedagogicznego zwrócił się ksiądz proboszcz Krzysztof Matysek podkreślając, że głównym celem nauki jest stanie się mądrym człowiekiem, co oznacza nie tylko opanowanie wiedzy z różnych dziedzin, ale przede wszystkim umiejętność dokonywania wyborów miedzy dobrem a złem. Nic w życiu nie przychodzi łatwo, więc wspinanie się po drabinie wiedzy będzie wymagać starań, zachodu i pracy.

Dalsza część uroczystości odbyła się w szkole na sali gimnastycznej. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu narodowego, głos zabrała pani dyrektor Beata Bogacz- Woźniak. Powitała uczniów, rodziców i nauczycieli a szczególnie ciepło uczniów klasy pierwszej oraz oddziału „0”. Następnie przedstawiła wychowawców oraz nauczycieli, którzy dołączyli do grona pedagogicznego w bieżącym roku szkolnym.

Uczniowie klasy pierwszej złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, zostali pasowani na uczniów, a potem odebrali wypełnione po brzegi rogi obfitości. Uczniowie oddziału „0” otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki od swojej wychowawczyni.

Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie wszystkich klas udali się na spotkana ze swoimi wychowawcami.

Wszystkim uczniom życzymy powodzenia w nowym roku szkolnym i samych dobrych ocen.

News
News
Galeria

Licznik odwiedzin

 do góry