Galeria plastyczna im. K. Gryc

 

Programy

Programy realizowane w naszej szkole.

„Bezpieczna szkoła” 

Głównym celem programu jest ograniczenie demoralizacji i przestępczości wśród osób małoletnich oraz pomoc w realizacji działań związanych z bezpieczeństwem na terenie placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego poprzez wyróżnienie innowacyjnych inicjatyw profilaktycznych oraz promowanie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych. 

„Fascynujący świat nauki i technologii”

Projekt zakłada współpracę wielu instytucji w zakresie jego realizacji, m.in. instytucji kultury, ośrodków naukowych, uczelni wyższych, gospodarstw edukacyjnych. Zaplanowane w projekcie działania są spójne i wprowadzą nową jakość w opolskiej edukacji. Pokażą, że Opolszczyzna ma bogatą ofertę edukacyjną dla dzieci i młodzieży, a szkoły i nauczyciele wykorzystując szerokie spektrum metod nauczania i środków dydaktycznych pozwalają rozwijać uczniom swoje zainteresowania i pasje. Pozwolą one dostosować edukację do możliwości każdego ucznia na miarę XXI w. Działania te będą wsparciem dla nauczycieli w realizacji podstawy programowej I i II etapu edukacyjnego z ukierunkowaniem na rozwój umiejętności kluczowych uczniów.

„Owoce w szkole”

Program ma za zadanie przyczynić się do zmiany nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w codziennej diecie.

„Szklanka mleka”

Celem programu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. W ramach programu dzieci i uczniowie spożywają mleko białe i mleko smakowe o różnej zawartości tłuszczu”.

„Śniadanie daje moc”

Program edukacyjny ma na celu zwiększanie świadomości uczniów i rodziców na temat  zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka. Przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce – poprzez edukację.

„Zdrowo jem, więcej jem”

Celem programu jest zmiana nawyków żywieniowych najmłodszych, edukacja oraz zachęcanie do zmiany stylu życia.

 

„Radosny Uśmiech – Radosna Przyszłość”

Program edukacyjny w zakresie higieny jamy ustnej uczy dzieci oraz ich rodziców jak prawidłowo dbać o higienę jamy ustnej.

„Nie pal przy mnie proszę”

Program edukacji antynikotynowej dla uczniów klas I – III pod patronatem Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Stowarzyszenia na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu. Program ma charakter profilaktyczny, ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

„Znajdź właściwe rozwiązanie”

Głównym celem programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej, zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego, kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich, kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

„Czyste powietrze wokół nas”

Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej ma na celu zminimalizowanie szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z biernego palenia dzieci. Podejmowane działania przyczyniają się do wzrostu kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym nikotynowy, zwiększenia umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

„Trzymaj formę”

Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
Program pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekty winny służyć promocji aktywności fizycznej, uczyć prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru. 

„Moje dziecko idzie do szkoły”

Celem programu jest kształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród rodziców i uczniów., podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, przekonanie rodziców o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu i środowisku szkolnym.

 

„Klub Bezpiecznego Puchatka”

Celem programu Klub Bezpiecznego Puchatka jest uczenie dzieci bezpiecznych zachowań nie tylko na drodze, ale i w innych sferach ich aktywności: w domu, w szkole, czy w czasie zabawy.

 „Bezpieczne Wakacje”

Celem ogólnopolskiej akcji Bezpieczne Wakacje  jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych.

 

  

 

 

  • Data aktualizacji: 2021-05-05 22:21
  • |
  • Licznik odwiedzin: 985 383