Galeria plastyczna im. K. Gryc

 

Informacje o szkole

Szkoła położona jest w przepięknej scenerii, w otoczeniu lasów, z daleka od ruchliwej drogi. Posiada dobre zaplecze rekreacyjno - sportowe. Bliskie sąsiedztwo terenów leśnych tworzy przyjazny klimat do nauki i wypoczynku. Oprócz lekcji uczniowie korzystają z szeregu zajęć dodatkowych.

Pod okiem wykwalifikowanej i doświadczonej kadry mogą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia na kółkach: plastycznym, muzycznym, dziennikarskim, ekologicznym, informatycznym i sportowym. Nasi uczniowie uczą się dwóch języków obcych: języka niemieckiego i angielskiego.

W naszym programie ważne miejsce zajmuje edukacja regionalna, pielęgnujemy miejscowe tradycje zarówno na lekcjach, jak i zajęciach pozalekcyjnych. Od sierpnia 2002 roku działa w szkole Izba Regionalna,której oficjalne i uroczyste otwarcie odbyło się 17 grudnia 2002 roku.

Edukacja przez sztukę w ramach realizowanego programu "W kręgu sztuki" łagodzi obyczaje i pozwala naszym uczniom na wszechstronny rozwój. W szkolnej galerii plastycznej prezentowane są prace uczniów naszej szkoły i artystów z całego kraju. Uczniowie wydają własne gazetki: „Nudy z Budy” i „Tintenklecks”(ta ostatnia w języku niemieckim).

W szkole działają dwie świetlice: „Promyk” i świetlica socjoterapeutyczna „Parasol”, które zapewniają fachową opiekę w godzinach pozalekcyjnych. W okresie ferii organizowane są zimowiska. Już trzykrotnie szkoła otrzymała I miejsce w województwie i nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w konkursie ogólnopolskim „Ferie na sportowo, kulturalnie, bezpiecznie i zdrowo”.

Tradycją szkoły jest uroczyste obchodzenie świąt szkolnych: Dnia Edukacji Narodowej, Pasowania na Pierwszaka, szkolnej Wigilii, Święta Wiosny, rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego. Co roku za wysokie wyniki w nauce, dobre zachowanie i pracę na rzecz szkoły najlepsi uczniowie otrzymują nagrody i wyróżnienia. W swojej codziennej pracy z młodzieżą staramy się sprostać wszelkim oczekiwaniom społecznym oraz stworzyć korzystne warunki do pełnego rozwoju wszystkich uczniów. Dążymy do tego, aby każde dziecko czuło się z nami bezpiecznie, mogło rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania, aby jak najlepiej było przygotowane do dalszej edukacji i życia w nowoczesnym.


Chcemy być szkołą na miarę XXI wieku

Misja i wizja szkoły

MOTTO:

„ Nie dla kogoś, lecz dla siebie zdobywamy wiedzę,

więc pamiętaj:

SZKOŁA TO NASZ DOM,

WIĘC BĄDŹ PRZYJACIELEM I ŻYJ WŚRÓD PRZYJACIÓŁ,

 A MĄDROŚĆ SAM WŁASNĄ PRACĄ ZDOBYWAJ”

 

WIZJA SZKOŁY

Nauka może być przyjemnością i sposobem na życie, drogą wiodącą do realizacji najśmielszych marzeń i wielkich celów. Wychowanie to uczenie jak patrzeć z miłością i szacunkiem na drugiego człowieka, cenić dorobek przodków i odpowiadać za swoje czyny.

 

MISJA

 • Uczymy metodami aktywizującymi.
 • Wykorzystujemy w procesie kształcenia techniki informacyjne.
 • Stwarzamy możliwości rozwijania indywidualnych zdolności i zainteresowań.
 • Stosujemy system pomocy dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi.
 • Tworzymy atmosferę przyjazną uczniowi, sprzyjającą zdobywaniu wiedzy i umiejętności.
 • Jasno i precyzyjnie definiujemy obowiązki i prawa ucznia.
 • Przestrzegamy zasad demokratycznego funkcjonowania społeczności szkolnej.
 • Współpracujemy z rodzicami.

 

DZIAŁAMY PO TO, ABY

 • NASI UCZNIOWIE – byli solidnie przygotowani do dalszej nauki i życia w zmieniającym się świecie XXI wieku.
 • ICH RODZICE – darzyli nas zaufaniem i współpracowali z nami.
 • PRACOWNICY SZKOŁY – mieli satysfakcję z wykonywanej pracy.
 • SZKOŁA – cieszyła się uznaniem w środowisku.

.

 

 

Dyrektor szkoły:   Beata Bogacz – Woźniak

Historia i społeczeństwo, logopedia, terapia pedagogiczna:
Beata Bogacz - Woźniak

Edukacja wczesnoszkolna:
Jolanta Dziumak
Mirella Rudolf
Ewa Lalic

Edukacja przedszkolna:
Małgorzata Cichoń

Język angielski:
Ewa Staniszewska

Język angielski, plastyka:
Urszula Serafin - Noga

Matematyka:
Maria Pochroń

Przyroda, biologia, wychowanie fizyczne:
Anetta Gajda - Janowska

Język polski, historia, przyroda:
Elżbieta Walewska

Język polski, zajęcia techniczne, technika:
Małgorzata Rudolf

Język niemiecki:
Izabela Grys

Muzyka:
Jolanta Dziumak

Religia:
ks. Marcin Ogiolda, ks. Krzysztof Blaut

Kierownik świetlicy, wdż.,  pedagog szkolny:
Barbara Dzieszkowska

Geografia:
Joanna Piontek

Fizyka:
Mariola Trzcińska

Biologia:
Anetta Gajda-Janowska

Chemia:
Barbara Tuła

Informatyka, zajęcia komputerowe:
Tomasz Ciekalski

Wychowanie fizyczne, WOS:
Robert Sykulski

Biblioteka:
Nowak Urszula

Klasa    Liczba uczniów Wychowawca
0 15 Małgorzata Cichoń
I 17 Ewa Lalic
II 19 Jolanta Dziumak
III 7 Mirella Rudolf
IVa 10 Robert Sykulski
IVb 16 Joanna Piontek
V 22 Elżbieta Walewska
VI 15 Izabela Grys
VII 10 Małgorzata Rudolf
VIII 22 Anetta Gajda-Janowska
Razem 153  

Liczba uczniów: 153: w tym dziewczynek - , chłopców - .

Kontakt

PSP im. J.Pawła II w Szczedrzyku
ul. M. Brolla 1, 46-042 Szczedrzyk

telefon: 77 465 51 51

e-mail: info@pspszczedrzyk.ozimek.pl

 • Data aktualizacji: 2021-05-05 22:21
 • |
 • Licznik odwiedzin: 985 429