Projekt "Szkoła pełna pomysłów"


 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W latach  2012 - 2014  w klasach IV-VI   realizujemy projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  „Szkoła pełna pomysłów” Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic  w jakości usług edukacyjnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Celem realizowanego projektu jest stworzenie warunków umożliwiających wyrównywanie szans edukacyjnych i wspomagających pracę nauczyciela z uczniem poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wyposażenie szkoły w niezbędne pomoce dydaktyczne.  Projektem objętych jest 69 uczniów, w ramach którego realizowane są następujące zajęcia:

 • dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klasy VI – opieka pani  Maria Pochroń
 • z wykorzystaniem technologii ICT w rozwijaniu zdolności matematycznych – opieka pani Maria Pochroń
 • doskonalenie kompetencji językowych poprzez pracę w gazetce szkolnej – opieka pani Małgorzata Rudolf
 • nauka języka angielskiego poprzez teatr – opieka pani Urszula Serafin – Noga
 • „Żyj kolorowo” – warsztaty plastyczne – opieka pani Urszula Serafin – Noga
 • dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klasy V – opieka pani Maria Pochroń
 • wyjazdy na basen – opieka pani Jolanta Dziumak
 • wyjazdy do teatru – opieka pani Małgorzata Rudolf
 • wyjazdy do Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach – opieka Urszula Serafin – Noga

 

Koordynator projektu  Elżbieta Walewska

dw_kl_6_2dw_kl_6_3dw_kl_6_4deszczowa_majowka_w_skansenie_1deszczowa_majowka_w_skansenie_2deszczowa_majowka_w_skansenie_3plywanie_1plywanie_2pywanie_3zyj_kolorowo_1zyj_kolorowo_2zyj_kolorowo_3ang_1ang_2ang_3ang_4dw_kl_6_1

Wyjazd do ZOO w ramach projektu „Szkoła Pełna Pomysłów”

news_zoo
news_zoo

Udział w projekcie unijnym „Szkoła pełna pomysłów” dał naszym uczniom szansę nie tylko uczestniczenia w ciekawych i różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły, to również okazja do ciekawych wyjazdów. Jeden z nich odbył się na początku jesieni 19 października. Grupa 30 osób, uczestników zajęć plastycznych, z języka angielskiego oraz kółka dziennikarskiego, pojechała do Opolskiego Ogrodu Zoologicznego na plener malarsko fotograficzny.

Uczniowie zaopatrzeni w przybory plastyczne oraz aparaty fotograficzne, podziwiali okazy zwierząt z różnych stron świata w pięknej jesiennej scenerii. Mieli sposobność obejrzeć prawdziwy spektakl zręczności i zabawnych sztuczek, rozgrywający podczas karmienia uchatek kalifornijskich. Równie interesujące było karmienie goryla, który z apetytem zajadał rzucane przez opiekuna owoce i warzywa, a na koniec sam odkręcił sobie butelkę z piciem. Zabawnie i beztrosko baraszkowały na trawie młode serwale, a w Mini ZOO, można było podejść blisko i pogłaskać alpaki, które wcale się nie bały i chętnie pozowały do zdjęć.

Podczas pobytu uczestnicy wykonali szkice plastyczne i dużo fotografii. Redaktorzy naszej szkolnej gazetki zgromadzili materiał do następnego wydania.  W drodze powrotnej, po wyczerpującej pracy, pokrzepiliśmy siły w MC Donalds

nasza_grupapraca_tworczaszkice_z_natury_przed_zagrod_serwaliw_oczekiwaniu_na_karmienie_goryla
 • Data aktualizacji: 2020-09-03 19:40
 • |
 • Licznik odwiedzin: 960 872