Projekt "Szkoła pełna pomysłów"


 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W latach  2012 - 2014  w klasach IV-VI   realizujemy projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  „Szkoła pełna pomysłów” Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic  w jakości usług edukacyjnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Celem realizowanego projektu jest stworzenie warunków umożliwiających wyrównywanie szans edukacyjnych i wspomagających pracę nauczyciela z uczniem poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wyposażenie szkoły w niezbędne pomoce dydaktyczne.  Projektem objętych jest 69 uczniów, w ramach którego realizowane są następujące zajęcia:

 • dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klasy VI – opieka pani  Maria Pochroń
 • z wykorzystaniem technologii ICT w rozwijaniu zdolności matematycznych – opieka pani Maria Pochroń
 • doskonalenie kompetencji językowych poprzez pracę w gazetce szkolnej – opieka pani Małgorzata Rudolf
 • nauka języka angielskiego poprzez teatr – opieka pani Urszula Serafin – Noga
 • „Żyj kolorowo” – warsztaty plastyczne – opieka pani Urszula Serafin – Noga
 • dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klasy V – opieka pani Maria Pochroń
 • wyjazdy na basen – opieka pani Jolanta Dziumak
 • wyjazdy do teatru – opieka pani Małgorzata Rudolf
 • wyjazdy do Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach – opieka Urszula Serafin – Noga

 

Koordynator projektu  Elżbieta Walewska

dw_kl_6_2dw_kl_6_3dw_kl_6_4deszczowa_majowka_w_skansenie_1deszczowa_majowka_w_skansenie_2deszczowa_majowka_w_skansenie_3plywanie_1plywanie_2pywanie_3zyj_kolorowo_1zyj_kolorowo_2zyj_kolorowo_3ang_1ang_2ang_3ang_4dw_kl_6_1

Wycieczka do operetki

news_operetka

18 stycznia 2014 roku uczestnicy projektu „Szkoła pełna pomysłów” wraz z opiekunami wyjechali o 15: 00 do Gliwickiego Teatru Muzycznego na spektakl pt.: „Baron cygański”. Gdy dojechaliśmy na miejsce poszliśmy do szatni, gdzie oddaliśmy kurtki, po usłyszeniu dzwonka weszliśmy do sali i czekaliśmy na rozpoczęcie przedstawienia.

 Operetka składała się z 3 aktów, pomiędzy którymi podczas 2 przerw można było zwiedzać teatr lub wypić gorącą czekoladę. Stroje aktorów były nie do opisania, dekoracja - cudowna, tańce - dynamiczne i imponujące, a muzyka - żwawa oraz pełna uczuć.

Historia „Barona cygańskiego” opowiada o młodym synu wojewody Sandorze Barinkay, który przyjechał z rządowym komisarzem Carnarem do pewnej wioski, by odzyskać rodowe posiadłości. Niestety upodobał sobie córkę Kalmana Żupana, piękną Arsenę, lecz ona go nie chciała. Sandor zauważywszy dziewczynę z jej ukochanym przeprowadził się do cyganów i został baronem cygańskim. Cała przygoda rozkręca się w momencie, kiedy Barinkay żeni się z cyganką Saffi, odnajduje zaginiony skarb swego zmarłego ojca oraz zgłasza się jako ochotnik na wojnę. Wszystko kończy się zwycięstwem armii, do której zapisał się syn wojewody oraz pełnym gracji walcem.

   Po spektaklu aktorzy zostali nagrodzeni wielką owacją na stojąco. Potem zmęczeni, lecz z uśmiechem na twarzy wróciliśmy do domów.

uczennica kl.VI Meggi Szczepaniak


operetka_1operetka_2operetka_3operetka_4operetka_5operetka_6operetka_7operetka_8
 • Data aktualizacji: 2020-09-03 19:40
 • |
 • Licznik odwiedzin: 960 822