Projekt "Szkoła pełna pomysłów"


 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W latach  2012 - 2014  w klasach IV-VI   realizujemy projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  „Szkoła pełna pomysłów” Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic  w jakości usług edukacyjnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Celem realizowanego projektu jest stworzenie warunków umożliwiających wyrównywanie szans edukacyjnych i wspomagających pracę nauczyciela z uczniem poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wyposażenie szkoły w niezbędne pomoce dydaktyczne.  Projektem objętych jest 69 uczniów, w ramach którego realizowane są następujące zajęcia:

 • dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klasy VI – opieka pani  Maria Pochroń
 • z wykorzystaniem technologii ICT w rozwijaniu zdolności matematycznych – opieka pani Maria Pochroń
 • doskonalenie kompetencji językowych poprzez pracę w gazetce szkolnej – opieka pani Małgorzata Rudolf
 • nauka języka angielskiego poprzez teatr – opieka pani Urszula Serafin – Noga
 • „Żyj kolorowo” – warsztaty plastyczne – opieka pani Urszula Serafin – Noga
 • dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klasy V – opieka pani Maria Pochroń
 • wyjazdy na basen – opieka pani Jolanta Dziumak
 • wyjazdy do teatru – opieka pani Małgorzata Rudolf
 • wyjazdy do Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach – opieka Urszula Serafin – Noga

 

Koordynator projektu  Elżbieta Walewska

dw_kl_6_2dw_kl_6_3dw_kl_6_4deszczowa_majowka_w_skansenie_1deszczowa_majowka_w_skansenie_2deszczowa_majowka_w_skansenie_3plywanie_1plywanie_2pywanie_3zyj_kolorowo_1zyj_kolorowo_2zyj_kolorowo_3ang_1ang_2ang_3ang_4dw_kl_6_1

Finalne przedstawienie teatru cieni w ramach zajęć „Nauka języka angielskiego przez teatr”

news

W maju zakończyła się realizacja zajęć pozalekcyjnych „Nauka języka angielskiego przez teatr” w ramach projektu unijnego „Szkoła Pełna Pomysłów”.  Przez trzy semestry, poprzez działanie i zabawę z wykorzystaniem interaktywnych multimedialnych programów komputerowych, słowników, zasobów internetowych oraz samodzielne przygotowywanie i wystawianie form teatralnych, uczniowie rozszerzali zasób słownictwa z języka angielskiego w zakresie różnych grup tematycznych, zdobywali wiedzę o języku oraz kulturze krajów anglojęzycznych, oraz mogli w praktyce przetestować swoje umiejętności.

Podczas zajęć przygotowaliśmy trzy pokazy teatralne dla kolegów i rodziców: dwa aktorskie, a ostatnie finałowe w konwencji teatru cieni. Uczniowie samodzielnie wymyślali postacie, pisali dialogi do poszczególnych scen, projektowali scenografię, stroje i rekwizyty, planowali oprawę akustyczno- muzyczną i byli aktorami w swoich przedstawieniach.

Finałowe przedstawienie w teatrze cieni zrealizowaliśmy z podziałem na dwa zespoły. Tym razem wykorzystaliśmy scenariusze przedstawień zamieszczone w naszych szkolnych zeszytach ćwiczeń. Każdy z zespołów wybrał scenariusz do realizacji, zaprojektował scenografię i lalki oraz dokonał podziału ról. Potem pozostało już tylko nauczyć się swoich kwestii i doskonalić wykonanie sceniczne. W przygotowaniu przedstawienia w teatrze cieni dodatkową trudnością do pokonania dla aktorów, oprócz trudności językowych i zapamiętania właściwej kolejności wypowiadanych ról, było sprawne operowanie lalkami tak, aby wszystkie postaci były dobrze widoczne z uniknięciem innych cieni zakłócających odbiór przedstawienia oraz zapewnienie sprawnej bezgłośnej komunikacji zespołu w trakcie wymiany aktorów i scenografii.

Na finałowe przedstawienie zaprosiliśmy kolegów, rodziców, nauczycieli i panią dyrektor. Pokazaliśmy sztuki: „Venus and Ice Cream” w wykonaniu uczniów klasy V oraz ”Anne Boleyn” w wykonaniu uczniów klasy VI. Oba zespoły aktorskie odniosły sukces i zostały nagrodzone brawami. Po występie goście oraz aktorzy zostali poczęstowani ciastem i napojami przygotowanymi przez rodziców.

 

Urszula Serafin - Noga

teatr_1teatr_2teatr_3teatr_4teatr_5teatr_6
 • Data aktualizacji: 2020-09-03 19:40
 • |
 • Licznik odwiedzin: 960 828