PSP im. J.Pawła II w Szczedrzyku

e-mail: info@pspszczedrzyk.ozimek.pl
www: pspszczedrzyk.ozimek.pl/
Data wydruku: 2018-10-18 14:04:13

2017/2018

Wyjazd do Filharmonii

11.10.2017 uczniowie klas V-VII Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczedrzyku pojechali do Filharmonii Opolskiej w ramach realizowanego w szkole w roku szkolnym 2016/17 projektu Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki. Uczestniczyliśmy w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez pracujących tam doświadczonych muzyków. Mieliśmy wykład z zawodowym akustykiem o dźwięku i sprzęcie muzycznym. Pani dyrektor filharmonii wraz z muzykami przygotowali dla nas krótki koncert. W czasie koncertu byliśmy nie tylko słuchaczami, ale mogliśmy wcielić się w rolę dyrygenta.

Był to bardzo pouczający, ciekawy i inspirujący wyjazd.

Emilia Tyburczy i Paulina Stasiuk, uczennice kl. VII