PSP im. J.Pawła II w Szczedrzyku

e-mail: info@pspszczedrzyk.ozimek.pl
www: pspszczedrzyk.ozimek.pl/
Data wydruku: 2018-10-18 13:48:29

2017/2018

Święto Odzyskania Niepodległości

13 listopada odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości. Apel miał formę koncertu, w którym uczniowie wszystkich klas byli zarówno artystami jak i widzami. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego każda klasa, począwszy od grupy „0”, wystąpiła z przygotowanymi przez siebie piosenką, utworem poetyckim lub instrumentalnym.

Zabrzmiały pieśni legionowe i partyzanckie, te wesołe, żartobliwe a także te smutne opłakujące tułaczy los żołnierzy i bezimienne mogiły poległych w boju. Na zakończenie uroczystości pani dyrektor podziękowała wszystkim młodym artystom za zaangażowanie, a po przerwie wróciliśmy do planowych zajęć.