PSP im. J.Pawła II w Szczedrzyku

e-mail: info@pspszczedrzyk.ozimek.pl
www: pspszczedrzyk.ozimek.pl/
Data wydruku: 2019-05-27 15:44:58

Z życia szkoły

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Dnia 2.10.2018r. w PSP w Szczedrzyku odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. Były one poprzedzone kampanią wyborczą. Kandydaci do Samorządu przygotowali bardzo ciekawe i oryginalne plakaty przedstawiające najważniejsze punkty swojego programu. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała pięcioosobowa komisja składająca się z uczniów klasy ósmej. Po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów wyłoniono następujące osoby do Zarządu SU:

Przewodnicząca: Paulina Stasiuk kl.VIII

Zastępca przewodniczącej: Daria Wieszołek kl.V

Sekretarz: Thomas Felix kl.VIII

Wszystkim kandydatom dziękujemy za udział, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy