PSP im. J.Pawła II w Szczedrzyku

e-mail: info@pspszczedrzyk.ozimek.pl
www: pspszczedrzyk.ozimek.pl/
Data wydruku: 2019-06-19 11:11:14

Z życia szkoły

Warsztaty bożonarodzeniowe - 2018

Bardzo gwarno zrobiło się w szkolnej świetlicy Promyk w sobotę 17 i 24 listopada. Licznie przybyli rodzice i uczniowie, aby podczas świątecznych warsztatów Rady Rodziców wspólnie zająć się tworzeniem świątecznych dekoracji i drobnych upominków. Wszystkie wyprodukowane świąteczne akcesoria przeznaczone są do sprzedaży podczas Bożonarodzeniowego Kiermaszu w Szczedrzyku, a uzyskane fundusze zasilą konto Rady Rodziców i będą przeznaczone na potrzeby uczniów. Co ważne, to jeszcze nie koniec warsztatów, bo w przyszłą sobotę Rada Rodziców zaprasza uczniów i rodziców klas starszych.