PSP im. J.Pawła II w Szczedrzyku

e-mail: info@pspszczedrzyk.ozimek.pl
www: pspszczedrzyk.ozimek.pl/
Data wydruku: 2020-07-12 23:26:38

Z życia szkoły

Święto Niepodległości - 11 listopada 2019

11 listopada to data, głęboko zapisana w sercach Polaków. Jest wyrazem pamięci o trudnych losach naszej ojczyzny i procesie odzyskiwania przez Polskę niepodległości. Przypomina nam też o tym, że wolność i niepodległość raz odzyskaną trzeba starannie pielęgnować, a codziennym wysiłkiem budować bezpieczeństwo i dobrobyt naszego kraju.

W piątek 8 listopada odbył się w Szkole Podstawowej w Szczedrzyku uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Apel rozpoczął się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego. Wstęp do części artystycznej wprowadził wszystkich zgromadzonych na uroczystości w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 2018 roku. Następnie odbył się koncert pieśni patriotycznych, podczas którego zaprezentowały się wszystkie zespoły klasowe.

W dniu Święta Niepodległości szczególnie czujemy więź z Ojczyzną, jej historią, kulturą o raz tradycjami, a wspólne przeżywanie tego święta sprzyja wpajaniu młodym ludziom poszanowania dla symboli narodowych i rozwijaniu patriotyzmu.