PSP im. J.Pawła II w Szczedrzyku

e-mail: info@pspszczedrzyk.ozimek.pl
www: pspszczedrzyk.ozimek.pl/
Data wydruku: 2020-07-12 23:32:05

Z życia szkoły

Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka

20 listopada przypada rocznica uchwalenia najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych – Konwencji o prawach dziecka. Nasza szkoła włączyła się do obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanego przez UNICEF pod hasłem „Dla każdego dziecka dzieciństwo”, solidaryzując się z działaniami na rzecz dzieci z całego świata.

Podczas spotkań z wychowawcami oraz na lekcjach wiedzy o społeczeństwie odbyły się warsztaty przybliżające uczniom zapisy zawarte w Konwencji o prawach dziecka. Uczniowie mieli okazję obejrzeć materiały filmowe ukazujące różnice w przestrzeganiu praw dzieci oraz przykłady łamania tych praw w różnych krajach na świecie. Dowiedzieli się również, kto odpowiada za przestrzeganie praw najmłodszych i gdzie należy szukać pomocy w przypadku naruszania praw dziecka. Zespołowo wykonali kolorowe plakaty podsumowujące zdobytą wiedzę, które ozdobiły szkolne korytarze.

Symbolem solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie jest w tym dniu kolor niebieski, nasi uczniowie też przyszli w tym dniu ubrani na niebiesko, pojawiły się też wesołe, niebieskie baloniki.