PSP im. J.Pawła II w Szczedrzyku

e-mail: info@pspszczedrzyk.ozimek.pl
www: pspszczedrzyk.ozimek.pl/
Data wydruku: 2021-04-23 00:21:41

Z życia szkoły

Pierwsza klasa zaprasza wiosnę