PSP im. J.Pawła II w Szczedrzyku

e-mail: info@pspszczedrzyk.ozimek.pl
www: pspszczedrzyk.ozimek.pl/
Data wydruku: 2021-01-28 02:43:13

Świetlica "Parasolka"

Świetlica środowiskowa czynna jest na terenie szkoły w godzinach popołudniowych. Pracuje ona w oparciu    o program, który stanowi integralną część planu pracy szkoły. Uwzględnia on potrzeby społeczności szkolnej oraz środowiska lokalnego. W świetlicy prowadzone są różnorodne formy pracy z dziećmi. W ramach zajęć realizowane są programy profilaktyczne, zajęcia edukacyjne, zajęcia sportowo-rekreacyjne i programy terapeutyczne.

Celem świetlicy jest:

Zajęcia w świetlicy prowadzone są przez panie: Anettę Gajda-Janowską, Jadwigę Wiesbach i Barbarę Dzieszkowską.