PSP im. J.Pawła II w Szczedrzyku

e-mail: info@pspszczedrzyk.ozimek.pl
www: pspszczedrzyk.ozimek.pl/
Data wydruku: 2021-05-08 02:40:25

Przerwy-wrzesień 2020

Przerwy_wrzesień 2020