PSP im. J.Pawła II w Szczedrzyku

e-mail: info@pspszczedrzyk.ozimek.pl
www: pspszczedrzyk.ozimek.pl/
Data wydruku: 2021-06-22 09:49:08

2019/2020

Wernisaż wystawy "Magiczna Moc Światła"

MAGICZNA MOC ŚWIATŁA - nowa wystawa malarstwa, rysunku i fotografii w szkolnej galerii plastycznej im. Krystyny Gryc, została zainaugurowana wernisażem we czwartek 5 grudnia. Wśród gości wernisażu byli: Justyna Wajs Fijałkowska - dyrektor Domu Kultury w Ozimku, Jolanta Rogowska - kierownik Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej, Mirosław Wieszołek - sołtys Szczedrzyka, Antoni Gryc - radny powiatu opolskiego, Anna Maria Rogowska - artysta plastyk oraz rodzice uczniów, uczniowie i nasi absolwenci.

 Na wystawie możemy obejrzeć prace uczniów klas piątych, szóstej, siódmej i ósmej naszej szkoły oraz prace artystów profesjonalnych: Tatiany Cybulskiej, Joanny Dubiel-Stonoga, Anny Marii Rogowskiej, Anny Słopnickiej-Dudek, Urszuli Serafin-Noga i Haliny Zatwarnickiej. Wszystkie prace na wystawie są próbami artystycznego spojrzenia na naturę światła, jako zjawiska fizycznego, rolę światła w sztuce oraz szeroką warstwę znaczeń symbolicznych związanych z pojęciem światła.

 Podczas wernisażu, po krótkim powitaniu gości przez opiekunkę galerii Urszulę Serafin-Noga, wygaszono w galerii wszystkie światła. Mrok rozświetlały jedynie poświata ulicznej latarni i migocące światełka lampionów, będących również eksponatami na wystawie. Rozpoczęło się zwiedzanie z poezją, w którym rolę przewodnika pełniła smuga światła, rozbłyskująca to tu to tam i punktowo oświetlająca wybrane obiekty w galerii, które swoją tematyką i formą artystyczną przystawały do przewodniego wątku - światła. Obiekty te stały inspiracją dla wątków poetyckich, recytowanych przez uczniów klasy VII i VIII.

 Zgromadzeni goście mieli okazję obejrzeć nie tylko nową wystawę, ale także spojrzeć z nowej perspektywy na obrazy ekspozycji stałej. Nieodłącznym elementem wernisaży w naszej szkolnej galerii są tematyczne akcje plastyczne. Do udziału w akcji plastycznej „Smuga światła, smuga cienia” zaproszono i młodszych i starszych gości wernisażu. Uczestnicy mieli za zadanie oświetlić punktowo latarką wybrany fragment ciemnego wnętrza klasy, a następnie zaobserwować wywołane oświetleniem efekty kolorystyczne, efekt światła i mroku, efekt rzucanego przez przedmioty cienia i wykonać pastelami olejnymi zainspirowaną tymi wrażeniami pracę plastyczną. Utrudnieniem było to, że prace powstawały przy wygaszonym górnym oświetleniu, więc uczestnicy mieli okazję doświadczyć podobnego uczucia, jak malarze malujący nokturny. Zamiast pracy plastycznej można było również napisać wiersz.

 Po zakończonej akcji, prace zostały pokazane wszystkim gościom i odczytany został powstały podczas akcji utwór poetycki, następnie wśród uczestników rozlosowano nagrody - drobne upominki sponsorowane przez Radę Rodziców i opiekunkę galerii. Goście wernisażu zostali ugoszczeni poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców naszych uczniów. To było kolejne udane wydarzenie w naszej szkolnej galerii. Wystawa będzie trwała do końca stycznia.                                                                                                                                                                                                         Zapraszamy.