PSP im. J.Pawła II w Szczedrzyku

e-mail: info@pspszczedrzyk.ozimek.pl
www: pspszczedrzyk.ozimek.pl/
Data wydruku: 2020-09-29 23:38:36

Indywidualizacja szansą na lepszy start

Informacje o projekcie

     

W PSP Szczedrzyk przeprowadzono zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze w ramach projektu „Indywidualizacja szansą na lepszy start” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu trwała od marca do czerwca 2012 roku. Uczniowie uczestniczyli w następujących programach:

Rodzaj zajęć

Nauczyciel prowadzący

1.Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

 Mirella Rudolf

2.Zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Jolanta Dziumak

3.Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla uczniów z zaburzeniami komunikacji społecznej

 

Barbara Dzieszkowska

4. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy

Renata Krzyżowska

5. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych

 

Ewa Lalic

Dzięki realizacji projektu szkoła została wyposażona w sprzęt komputerowy, liczne środki dydaktyczne i sprzęt gimnastyczny. Wyposażenie to podnosiło atrakcyjność działań oraz pozwalało osiągać zamierzone cele poszczególnych zajęć.