Galeria plastyczna im. K. Gryc

 

Świetlica "Parasolka"

Świetlica środowiskowa czynna jest na terenie szkoły w godzinach popołudniowych. Pracuje ona w oparciu    o program, który stanowi integralną część planu pracy szkoły. Uwzględnia on potrzeby społeczności szkolnej oraz środowiska lokalnego. W świetlicy prowadzone są różnorodne formy pracy z dziećmi. W ramach zajęć realizowane są programy profilaktyczne, zajęcia edukacyjne, zajęcia sportowo-rekreacyjne i programy terapeutyczne.

Celem świetlicy jest:

 • zapewnienie opieki po zajęciach szkolnych,
 • pomoc w nauce, wdrażanie do samodzielnej pracy,
 • rozbudzanie i wzmacnianie motywacji do nauki,
 • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,
 • profilaktyka uzależnień,
 • dostarczenie alternatywnych wzorców spędzania wolnego czasu,
 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej i współdziałania z innymi ludźmi,
 • nabywanie umiejętności tworzenia harmonijnych i ciepłych stosunków międzyludzkich,
 • udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych: szkolnych, rówieśniczych czy osobistych,

Zajęcia w świetlicy prowadzone są przez panie: Anettę Gajda-Janowską, Jadwigę Wiesbach i Barbarę Dzieszkowską.

parasolka_1parasolka_3parasolka_4parasolka_5parasolka_6parasolka_2
 • Data aktualizacji: 2021-05-05 22:21
 • |
 • Licznik odwiedzin: 985 357