Świetlica szkolna „PROMYK”    

Świetlica „Promyk” czynna jest od poniedziałku do piątku, w godz. 6.30-16:00

Kierownik świetlicy- p. Anna Kowalczyk

 

Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczą działalności szkoły. Zapewniając uczniom zajęcia, uwzględnia potrzeby edukacyjne, rozwojowe i możliwości psychofizyczne dziecka.

Czas pracy dostosowany jest do potrzeb uczniów dojeżdżających gimbusem oraz szkolnego planu lekcji.

Główny nacisk położony jest na zapewnienie bezpieczeństwa i pomoc  w odrabianiu zadań domowych.

Celem naszej świetlicy jest:

  • opieka nad dzieckiem w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych
  • racjonalne zagospodarowanie czasu wolnego ucznia
  • rozwijanie zdolności i zainteresowań
  • promocja zdrowia, kultury i bezpieczeństwa
  • promocja postaw patriotycznych
  • realizacja treści zawartych w szkolnym programie wychowawczo – profilaktycznym
  • realizacja rocznego programu świetlicy szkolnej
  • integracja zespołu

Wszyscy uczniowie szkoły maja możliwość korzystania z ciepłego posiłku wydawanego w naszej świetlicy podczas długiej przerwy.

Koszt obiadu wynosi 6,00zł.

Uczniowie mogą miło spędzić czas w oczekiwaniu na lekcje oraz czas po lekcjach. Staramy się, aby każde dziecko w PROMYKU czuło się dobrze i z przyjemnością do nas wracało! Każdy uczeń jest dla nas wyjątkowy i podchodzimy do niego w sposób indywidualny. Kładziemy nacisk na integrację grupy świetlicowej oraz na rozwijanie postaw prospołecznych.

W grupie uczniów naszej świetlicy, dzieci znajdują wielu przyjaciół oraz uczą się wzajemnej pomocy, serdeczności i tolerancji.

Promyk wyposażony jest w liczne pomoce dydaktyczne, zabawki tematyczne, gry planszowe, puzzle, klocki, książki, a także sprzęt sportowy. Do dyspozycji dzieci jest także plac zabaw, sala gimnastyczna oraz boisko sportowe.

Organizujemy ciekawe zajęcia plastyczne, czytelnicze, muzyczne, itp.,  które kształtują w młodych ludziach zamiłowanie do kreatywnego spędzania czasu wolnego.

Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych uczniowie dużo czasu spędzają na świeżym powietrzu.

 

Załączniki:
Galeria
 do góry