Świetlica „Promyk” czynna jest w godz. 6.45 - 15.20

Czas  pracy świetlicy dostosowany jest do potrzeb uczniów dojeżdżających gimbusem, oraz szkolnego planu lekcji. Świetlica pełni funkcję opiekuńczą głównie wobec osób dojeżdżających, oraz uczniów kl. 0, I-III .

 Pełniąc rolę opiekuńczo-wychowawczą realizuje następujące cele:

  • zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieciom w czasie pobytu w szkole,
  • zagospodarowanie wolnego czasu poprzez różne formy pracy,
  • rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów,
  • prawidłowe rozwijanie osobowości dzieci,
  • wdrażanie do systematycznego i samodzielnego odrabiania zadań domowych,
  • propagowanie zdrowego stylu życia,
  • wyrabianie nawyków kultury życia codziennego,
  • kształtowanie postaw bezinteresownego niesienia pomocy oraz życzliwości wobec innych ludzi,

Główny nacisk w pracy świetlicy kładziony jest na zapewnienie bezpieczeństwa uczniom oraz pomoc w nauce.

Wszyscy uczniowie szkoły mogą korzystać z ciepłych posiłków wydawanych w świetlicy w godzinach południowych. Cena jednego obiadu w bieżącym roku szkolnym wynosi 3,00 zł. W przypadku trudnej sytuacji materialnej możliwe jest finansowanie posiłków przez Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku. W okresie jesienno-zimowym w świetlicy organizowana jest akcja „szklanka mleka”.

Dzięki nawiązaniu współpracy z Agencją Rynku Rolnego, wszyscy uczniowie szkoły mogą pić nieodpłatnie mleko przez cały rok szkolny, lub za niewielką dopłatą mleko smakowe. Natomiast uczniowie klas I-III uczestniczą w ogólnopolskiej akcji „Owoce i warzywa w szkole”.

Załączniki:
 do góry