Galeria plastyczna im. Krystyny Gryc powstała z inicjatywy pani Urszuli Serafin-Nogi, która jest nauczycielem sztuki i języka angielskiego w naszej szkole. 

W galerii prezentowane są prace uczniów naszej szkoły i artystów z całego kraju.

Każda wystawa jest odrębnym, starannie przygotowanym wydarzeniem artystycznym.

Wernisażom towarzyszą widowiska poetycko - muzyczne przygotowane przez naszych uczniów oraz zaproszonych gości.

Wystawa pt. BIAŁO – CZARNE, jest ostatnią wystawą prezentowaną w bieżącym roku szkolnym w Szkolnej Galerii Plastycznej im. Krystyny Gryc. Autorką prac graficznych i rysunków jest pani Małgorzata Durkalec Żytyńska – artysta plastyk, nauczyciel, członek Związku Polskich Artystów Plastyków – Polska Sztuka Użytkowa oraz Opolskiego Towarzystwa Fotograficznego.

Tytuł wystawy - BIAŁO-CZARNE -  przewrotnie sugeruje jednoznaczność wypowiedzi, brak  półtonów, niuansów i ostre kontrasty. Oglądając prezentowane prace możemy się jednak przekonać, jak bardzo mylące było nasze przeświadczenie. Rysunki artystki, linoryty i akwaforty mimo narzuconej stosowaną techniką ascezy środków wyrazu, są bogate nie tylko w warstwie formy plastycznej, ale również w zakresie znaczeń, zarówno realnych jak i fantastycznych. Artystka zręcznie wyczarowuje kreską kolejne plany, walory i zróżnicowane faktury. Skomponowane - z plątwy konarów drzew, czy traw; porzuconych, lub zapomnianych staroci; łagodnie wznoszących się i opadających wzgórz; fragmentów budowli, murów i ukrytych w nich  antropomorficznych kształtach leśnego licha - pejzaże, wciągają nas w otchłań przestrzeni, w świat wyobraźni istniejący poza obrazem, w głąb ludzkiej duszy.

Wystawie prac artystki towarzyszy wystawa prac graficznych uczniów i absolwentów naszej szkoły, wykonanych techniką linorytu. Wśród prezentowanych prac uczniowskich  można zobaczyć prace o tematyce ekologicznej, pejzaże, portrety zwierząt, strony kalendarza, projekty kart świątecznych i zaproszeń oraz kwiaty.

Wernisaż rozpoczęła pani dyrektor Anetta Gajda Janowska, która przywitała artystkę i zgromadzonych gości, a wśród nich Przewodniczącego Rady Miasta Ozimka Joachima Wiesbacha, radnego Antoniego Gryca, dyrektor Domu Kultury w Ozimku Helenę Gruszkę oraz rodziców i sympatyków galerii. W części artystycznej z czterema utworami wokalnymi wystąpili uczniowie z kółka artystycznego a także Julia Rὅhrich, uczennica klasy II, z gwiazdorskim wykonaniem piosenki pod tytułem Blues bujany.

Uczniowie, absolwenci oraz goście wzięli udział w przygotowanej akcji  plastycznej „Wyrazić prędko myśl linią gietką”. Ponieważ to linia jest głównym środkiem wyrazu plastycznego w rysunku i grafice, właśnie linia była przedmiotem zabawy – należało narysować zwierzątko, portret,  pejzaż lub inny rysunek jedną, ciągłą  linią bez odrywania pisaka od papieru. Jako pierwsza przeszła próbę autorka prac, która na oczach widowni wyczarowała linią drzewo z siedzącą na nim mądrą sową. Potem poszły w ruch pisaki, ołówki i długopisy. Wiele nagród rozlosowano wśród uczestników akcji, autorka przeznaczyła na nagrody dwa rysunki piórkiem, były czarne i białe markery, słodycze i soczki.  Potem goście mogli spokojnie przyjrzeć się pracom prezentowanym na wystawie, i oddać towarzyskim rozmowom przy kawie i domowych wypiekach rodziców naszych uczniów.

                                 Wystawę można zwiedzać do końca czerwca w godzinach pracy szkoły. Zapraszamy.

Urszula Serafin - Noga


 do góry