Historia obecnej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczedrzyku sięga XVII wieku. W 1857 roku w Szczedrzyku istniała już szkoła 2-klasowa, która wkrótce rozrosła się do 7-klasowej.

Po wojnie do klasy pierwszej uczęszczało 60 uczniów.

W 1968 roku rozpoczęto budowę obecnego budynku szkolnego, którego uroczyste otwarcie nastąpiło 20 września 1970 roku. Symboliczny klucz do nowego gmachu szkoły im. XXV – lecia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wręczono jej kierownikowi, Włodzimierzowi Koperskiemu.

 

 

Odsłoniętą w tym dniau pamiątkową tablicę ufundowała i wykonała załoga Huty „Małapanew”.

 Nowoczesny, dwukondygnacyjny obiekt posiadał 15 klasopracowni i pracowni, salę gimnastyczną, gabinet lekarsko-dentystyczny oraz kompleks (jeszcze niewykończonych) obiektów sportowych.  Od września poszło do niego po wiedzę 292 uczniów, którymi zaopiekowało się 12 nauczycieli.

  W roku 1975 Zbiorcza Szkoła w Szczedrzyku liczyła 20 oddziałów, w których nauczało 20 nauczycieli. W tym też roku Komitet Rodzicielski ufundował szkole sztandar.

 

 W roku 1983 dyrektorem została Krystyna Gryc. Dwa lata po jej nagłej śmierci powstała w szkole Galeria Plastyczna jej imienia, w której prezentowane są prace uczniów naszej szkoły i artystów z całego kraju. Każda wystawa jest odrębnym, starannie przygotowanym wydarzeniem artystycznym. Wernisażom towarzyszą widowiska poetycko-muzyczne przygotowane przez naszych uczniów oraz zaproszonych gości.

 

W latach 1993 – 1997 dyrektorem szkoły był Antoni Gałkowski.

W 1997 roku kierownictwo szkoły objęła Jadwiga Wiesbach, która pełniła tę funkcję do przejścia na emeryturę w 2006 roku.  W grudniu 1999 powstała w naszej szkole świetlica środowiskowa „Parasol”, w której zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży (z kilkuletnią przerwą) prowadzone są do dzisiaj.

 

W 2000 roku szkoła obchodziła jubileusz 30-lecia swego istnienia. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz miasta oraz Kuratorium Oświaty.

W 2002 roku przy okazji obchodów 1600 – lecia osadnictwa w Szczedrzyku szkoła wzbogaciła się o cenny nabytek – Izbę Regionalną, której pomysłodawczynią była pani dyrektor Jadwiga Wiesbach. Znalazły się w niej eksponaty archeologiczne znalezione na dnie Jeziora Turawskiego, dawne księgi parafialne, modlitewniki, przedmioty codziennego użytku, sprzęty gospodarstwa domowego, pamiątki, itp. Odbywają się tu lekcje historii i sztuki, podczas których uczniowie dowiadują się wielu ciekawych rzeczy o historii śląskiej ziemi, zwyczajach, tradycjach i codziennym życiu swoich przodków.

Po ponad 30 latach nasza placówka doczekała się gruntownego remontu. W 1999 roku szkoła zrezygnowała z imienia „XXV-lecia PRL”. Po 9 latach - 18 maja 2006 roku - w rocznicę urodzin Papieża Polaka placówka otrzymała imię Jana Pawła II. Uroczystość odbyła się w kościele św. Mikołaja w Szczedrzyku. Burmistrz Ozimka, Jan Labus, w imieniu fundatora - Rady Rodziców - przekazał pani dyrektor Jadwidze Wiesbach sztandar szkoły. Od tego dnia, co roku uroczyście obchodzimy dzień Patrona Szkoły. W holu szkoły umieszczono tablicę pamiątkową z wizerunkiem Papieża.

W roku 2004, w ramach programu MEN "Internet w każdej gminie", nasza szkoła otrzymała komputery wraz z oprogramowaniem. Dzięki temu można było uruchomić pracownię internetową.  

W styczniu 2007 roku stanowisko dyrektora objęła Anetta Gajda –Janowska.

 1 września 2012 roku nowym dyrektorem szkoły została Beata Bogacz – Woźniak.  Dzięki jej staraniom placówka otrzymała nowe wyposażenie komputerowe. W kilku kolejnych salach oraz w pokoju nauczycielskim podłączono sieć internetową.

 Otwarty w listopadzie oddział przedszkolny – zerówka - został wyposażony w dwie sale oraz nowy plac zabaw.

 do góry