12 listopada 2012 roku został otworzony w PSP w Szczedrzyku nowy oddział – zerówka. Część dzieci z przedszkola przeszło do szkoły, a zwolnione tam miejsca zajęły dzieci, które nie zostały zakwalifikowane we wrześniu. Nowa grupa bardzo szybko zaaklimatyzowała się w szkole. Do dyspozycji mamy dwie sale, jedną do zajęć dydaktycznych, drugą do zabaw, nowy plac zabaw na podwórku i boisko. Możemy korzystać z dobrze wyposażonej sali gimnastycznej.

Odwiedzamy również szkolną bibliotekę, do której zostaliśmy zaproszeni przez panią Elżbietę Walewską na cykl zajęć pt. „2013 Rokiem Tuwima”. Bierzemy aktywny udział w życiu szkoły - wystąpiliśmy podczas koncertu Bożonarodzeniowego, Dnia Babci i Dziadka oraz Pierwszego Dnia Wiosny. Uczestniczymy w programie „PROJEKTOR – wolontariat studencki”. Celem programu jest dotarcie studentów - wolontariuszy do dzieci z małych miejscowości, dzielenie się wiedzą, zarażanie aktywnością, przekazywanie pozytywnych wzorców i zachęcanie do rozwoju własnym przykładem. Od 26 lutego do 27 marca odbywa w naszej grupie praktykę studentka fizjoterapii pani Sandra Wiesiołek. Prowadzi zajęcia korekcyjne oraz edukacyjne, zgodne z tematyką swoich studiów, dotyczącą wad postawy, zdrowego trybu życia, prawidłowych nawyków, form relaksacji.

Szkoła również bardzo serdecznie przyjęła nowych uczniów. Dzieci ze starszych klas są bardzo pomocne i od razu otoczyły opieką młodszych kolegów. W grudniu klasa III zaprosiła nas na spotkanie integracyjne pt. „Mikołajkowy kram pomysłów i talentów”. Klasa II odwiedziła nas z przedstawieniem pt. „Postacie z bajek”, natomiast wspólnie z klasą I wybraliśmy się do biblioteki wiejskiej na zajęcia pt. „Bajkowe spotkanie”.

Przeniesienie dzieci do szkoły na pewno nie było łatwą decyzją dla rodziców. Teraz można śmiało powiedzieć, że dzieci odnalazły się w nowej sytuacji i nowym otoczeniu i z pewnością będą miały łatwiejszy start w klasie I, bez obaw przekroczą próg szkolny we wrześniu.

Małgorzata Cichoń

 do góry