"Jakiż to skarb ojców mowa, którąśmy otrzymali. W niej się siła nasza chowa, trza byśmy ją kochali"

K. Piecha

W 2002 roku, przy okazji obchodów 1600-lecia osadnictwa na terenie Szczedrzyka została otworzona w naszej szkole Izba Regionalna.

Dzięki zaangażowaniu prywatnych ofiarodawców, życzliwości rodziców naszych uczniów oraz innych osób zgromadziliśmy mnóstwo cennych eksponatów związanych z życiem codziennym w dawnym śląskim domu.

Część eksponatów została szkole tylko wypożyczona. Izba ta powstała, by przybliżać uczniom i innym mieszkańcom śląską obyczajowość, gwarę i atmosferę życia codziennego. Jest to bardzo ważne, abyśmy będąc członkami Unii Europejskiej nie zapomnieli o swoich korzeniach, by młodzi Polacy nie zapominali, kim są i skąd pochodzą, by umieli być dumni ze swej polskości i śląskości.

Projekt utworzenia izby był jednak znacznie starszy;już cztery lata temu z propozycją utworzenia Izby Pamięci wystąpiła pani dyrektor Jadwiga Wiesbach.

Projekt długo dojrzewał do realizacji, lecz efekt przeszedł wszelkie oczekiwania. Pani dyrektor osobiście zaangażowała się w gromadzenie eksponatów, a wiele przedmiotów ofiarowała sama. Głównym zadaniem szkolnego muzeum jest udostępnienie swoich zbiorów do celów dydaktycznych, dla realizacji edukacji regionalnej - lekcje muzealne mogą się odbywać na miejscu w szkole.

Nieocenioną rolę procesie nauczania odgrywa sytuacja, gdy konkret zastępuje ogólnikowość. Dzieje regionu wyrażone poprzez eksponaty muzealne, a następnie powiązane z historią Polski, uświadamiają młodzieży, że wiadomości zdobywane na lekcjach nie są czystą abstrakcją.

W ten sposób kształtują się u młodych ludzi postawy ukierunkowane na pielęgnowanie i pomnażanie regionalnego i narodowego dziedzictwa kulturowego.

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom oraz tym, którzy pomogli nam zorganizować naszą Izbę Regionalną.

 do góry