L.p

 Nazwisko i imię

Nauczane przedmioty

Stopień awansu zawodowego

1.

Beata Bogacz - Woźniak

dyrektor szkoły, terapia pedagogiczna

nauczyciel dyplomowany

2.

Cichoń Małgorzata

oddział „0”

nauczyciel dyplomowany

3.

Dzieszkowska Barbara

kierownik świetlicy, pedagog, WDŻ

nauczyciel dyplomowany

4.

Dziumak Jolanta

edukacja wczesnoszkolna, muzyka

nauczyciel dyplomowany

5.

Gajda – Janowska Anetta

przyroda, wychowanie fizyczne

nauczyciel dyplomowany

6.

Piontek Joanna

edukacja wczesnoszkolna, geografia

nauczyciel mianowany

7.

Lalic Ewa

edukacja wczesnoszkolna

nauczyciel mianowany

8.

Ogiolda Marcin

religia

nauczyciel mianowany

9.

Pochroń Maria

matematyka

nauczyciel dyplomowany

10.

Grys Izabela

język niemiecki

nauczyciel dyplomowany

11.

Rudolf  Małgorzata

język polski, technika

nauczyciel dyplomowany

12.

Sojka Beata

matematyka, informatyka

nauczyciel dyplomowany

13.

Serafin – Noga Urszula

plastyka, język angielski

nauczyciel dyplomowany

14.

Walewska Elżbieta

język polski, historia

nauczyciel dyplomowany

15. 

Blaut Krzysztof

religia

nauczyciel dyplomowany

16.

Piechowska-Lichwała Anna

biblioteka

nauczyciel kontraktowy

17.

Trzcińska Mariola

fizyka

nauczyciel dyplomowany

18.

Tuła Barbara

chemia, doradztwo zawodowe

nauczyciel dyplomowany

19.

Staniszewska Ewa

język angielski

nauczyciel dyplomowany

20.

Ciekalski Tomasz

informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa

nauczyciel dyplomowany

 do góry