Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Wnioski o udostępnianie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczedrzyku, ul. ks. Maksymiliana Brolla 1, 46 – 042 Szczedrzyk

Załączniki:
 do góry